Hvem er vi i Holstebro gruppen.

Hvem er vi ?: Holstebro gruppen er en samling af 9 meget forskellige mennesker, med en fælles interesse for knivmageriet i alle dets afskygninger. Gruppen startede efter det første kursus Dansk knivforening afholdt på husflidsefterskolen i Skjern i 1994, hvor 4 medlemmer af gruppen deltog. De første møder blev afholdt hos medlemmerne på skift, men efter ca. 1 år vedtog vi at mødes samme sted hver gang. Dette kan lade sig gøre fordi et af medlemmerne er tømrer med eget værksted, hvor der er god plads til knivaktiviteter. Vi har valgt at mødes en gang hver måned, men holder "sommerferie" fra juni til august.

Gruppen har lavet flere projekter i fællesskab, hvilket kan anbefales kraftigt, idet disse projekter giver mulighed for at arbejde med andre sider af knivinteressen, og bringer gruppen sammen på en anden måde. Foreløbigt har vi arrangeret en udstilling på Holstebro museum i efteråret 1996, lavet et weekendkursus for os selv i efteråret 1997, samt lavet denne Web-site i foråret 1998. Vores sidste aktivitet er et kursus for os selv i foråret 1999. Vores erfaring med gruppens funktion er, at sådanne projekter efterhånden bliver nødvendigt "krydderi", så man undgår stilstand. Dette hænger nok til dels sammen med at vi ikke laver egentlige arbejdsmøder, men i højere grad har brugt møderne til gensidig inspiration, fremvisning af egne arbejder og konstruktiv kritik.

Nedenfor har hvert enkelt medlem fået et punkt, som vi hver især selv udfylder. Det indeholder en kort præsentation af det enkelte medlem, vores respektive meninger om knivmageri, billeder af vores knive samt vores E-mail adresser.

Tag en tur ind og kig på os, vi er faktisk helt "almindelige".                  
Sig din mening ! Send os en E-mail.

Kig her og se hvad vi laver en helt tilfældig knivaften i Holstebrogruppen.

Hvis du er kommet ind på denne side gennem et direkte link, TRYK HER